Menu

Ưu điểm của sàn gỗ

Sàn gỗ tự nhiên có một điểm hạn chế rất lớn đó là phải đặt trong môi trường bình thường trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tuần để đảm bảo rằng những tấm ván có thể phù hợp và thích nghi với điều